1

2

3

4

5

6

Innehåller minst 8 tecken

Innehåller minst 8 tecken

Innehåller både gemener (a-ö) och versaler (A-Ö)

Innehåller både gemener (a-ö) och versaler (A-Ö)

Innehåller minst en siffra (0-9) och en symbol

Innehåller minst en siffra (0-9) och en symbol